Potek

maj08_9Oblikuje se skupina od minim. 8 – max. 15 oseb. Skupina se oblikuje in deluje tri mesece odprta za sprejemanje udeležencev. Ob naslednjem tromesečju se predvidoma skupina zapre, kar pomeni, da ne sprejemam nadaljnjih novih udeležencev. Namen zaključene skupine je večja, globja povezanost ter zaupanje udeležencev in s tem tudi poglobljeno delo.

  • Začetek gibalno-plesnega srečanja je namenjen prihajanju v prostor, zavedanju dihanja in ogrevanju telesa (vsebuje sprehod po delih telesa ob izbrani glasbi, ogrevanje s hojo na različne plesne ritme, povdarek je na drži in dihanju).
  • Sledi vodenje skozi tematsko zasnovano plesno gibanje, ustvarjanje in samoopazovanje (vaje za krepitev pravilne drže, koordinacija gibov, vaje v parih in malih skupinah, neverbalna in verbalna komunikacija, vaje iz gibalno-plesne terapije ter kratek skupinski prosti ples).
  • Zaključimo z umirjanjem telesne aktivnosti ob umirjeni izbrani glasbi, nato sledi pogovor celotne skupine, ki je namenjen delitvi izkušenj, vtisov in spoznanj gibalno-plesnega srečanja.

Gibalno plesno terapijo (GPT) izvajam v individualni ali skupinski obliki:

  • individualni pristop: posameznik se srečuje posamično z menoj (voditeljico gibanja in plesa s terapevtskimi učinki) za individualna kontinuirana terapevtska srečanja, ki potekajo 1x na teden po 60 min.
  • skupinski pristop: posamznik se vključi v gibalno plesno terapevtsko skupino 8-15 ljudi, ki jo vodim voditeljica gibanja in plesa s terapevtskimi učinki. Skupina se srečuje 1x na teden po 90 min.
  • za podjetja oz. nevladne organizacije: vodim tudi predstavitvene GPT delavnice ali kontinuirana GPT srečanja za zaprte skupine (npr. uporabnike duševnega zdravja, uporabnike in zaposlene v zdraviliščih, zaposlene v raznoraznih timih za izboljšanje povezanosti in medsebojne komunikacije). Za več informacij me kontaktirajte.

 

>>Kratka zgodovina gibalno-plesne terapije