VABLJENI, da odprete vrata SEBI, svojim MISLIM, ?USTVOM,
DVOMOM IN IZZIVOM...
VABLJENE nose?nice k odkrivanju koristnih informacij v zvezi s porodom in

po-porodnim obdobjem...

 

In VSI, ki bi radi posvetili trenutke svojemu TELESU, GIBANJU,

PLESU IN NAVDIHOM iz vsakdanjega ivljenja...

 

  • Psihoterapija v obliki individualnega psihoterapevtskega procesa ali v obliki kuntinuiranih skupinskih psihoterapevtskih delavnic adolescentom, tudentom, odraslim, starejim v namen osebne rasti, premagovanja ?ustvenih, duevnih stisk, telesnih simptomov, ozave?anju vzorcev (ne)zadovoljivih odnosov ter v primerih depresije in teav s prekomerno telesno teo.
  • Gibalno-plesna terapija v obliki gibalno-plesnih sre?anj za ohranjanje in krepitev zdravja, fizi?no in psihi?no sprostitev, premagovanje psihosomatskih teav (glavobol, kroni?na utrujenost, bole?ine v hrbtenici, napetost miic, telesna zakr?enost) ter za uspeno razvijanje osebnih potencialov.
  • Biodinamska masaa za tudente, odrasle, stareje in nose?nice v namen sprostitve in premagovanja psihosomatskih motenj, izboljanja ter spoznavanja stika s telesom in svojimi ob?utji.
  • Gibalno-plesna sre?anja za nose?nice v obliki skupinskih gibalno-plesnih sre?anj, kjer se lahko nose?nice od 4 meseca nose?nosti dalje predate gibanju, poplesavanju ob razli?ni izbrani glasbi, krepite globji stik z otro?kom, se psiho-fizi?no sprostite, ob spremljanju voditeljice, v krogu ensk pri?akujo?ih novega ivljenja
  • Psiho-fizi?ne priprave na porod za nose?nice in njihove partnerje oz. spremljevalce v obliki individualnega sre?anja ali devetkratnih sre?anj nose?nicam, ki elijo svojo pot do poroda obogatiti z odgovori na vpraanja, osvojiti mone poloaje ob porajanju otro?ka in se po elji psihi?no-fizi?no pripraviti na proces poroda, kar vodi v bolj izpolnjujo?-fizioloki porod.
  • Pomo? in psihoterapevtska podpora enskam s travmatsko izkunjo poroda, predhodnimi splavi, strahom pred porodom ali poporodno depresijo.
Izvajanje dejavnosti poleg Ljubljane e v Celju!
PROSTORI LJ: Podjetje FMR PLUS d.o.o, Dunajska 186, Ljubljana
PROSTORI CE: Center ?ez mavrico; Velika Pireica 1, Velika Pireica (pri alcu)

 

 

 

 

Last Updated ( Wednesday, 18 April 2012 12:38 )