PSIHO-FIZI?NE PRIPRAVE NA POROD ZA NOSE?NICE

enska je v obdobju nose?nosti v procesu psiho-fizi?nih sprememb in vso njeno telo, misli, dejanja, vpraanja, potrebe so usmerjene v korak k materinstvu. Nose?nost je za ensko prilonost in ?as, da se psihi?no, fizi?no, socialno (in duhovno) pripravi na sprejem otroka v svoje naro?je, v svoje okolje in na materinstvo. Materinstvo se tako za?ne pred rojstvom in je zato dragocen ?as namenjen enski, njeni pripravi na porod in na materinstvo.

Priprava na porod se za?ne z dobro informiranostjo enske oz. para, ki je klju?na za nadaljne odlo?itve, katere nose?nica izbira kot mone korake do poroda.

Informiranost se dotika naslednjih tem in vpraanj:

 • Kje roditi? Kakne so monosti v Sloveniji in blinji tujini (Avstrija)?
 • Kakni so moni na?ini lajanja bole?in (medikamentozni in naravni na?ini)?
 • Kdo je lahko spremljevalec pri porodu?
 • Kdo je doula in kakna je njena vloga pri spremljanju poroda?
 • Kako se psihi?no sprostiti in pripraviti na porod?
 • Kako se fizi?no pripraviti oz. prebuditi telo?
 • Kako pripraviti porodni na?rt in kaj vsebuje porodni na?rt?
 • Kakna je moja osebna izkunja rojstva?
 • Kako se prepustiti toku poroda in kaken je moj ritual med porodom?
 • Kam po pomo? ob poporodnih stiskah oz. poporodni depresiji?
 • Kaj imajo skupnega rojstvo, dojenje in navezovanje med matero in otrokom?
 • Kakno vlogo odigrajo v procesu poroda hormoni?
 • Kakni so moni fizioloki poloaji in gibi ob porajanju otroka?
 • Ali je moen vaginalni porod po predhodnem carskem rezu?

Moj namen je informirati ensko o monostih, ki ji pripadajo na poti do poroda, ob samem porodu in po njem v Slovenskem prostoru ter jo podpreti v iskanju njenih korakov, ki jo vodijo do zadovoljujo?ega poroda. Vsaka enska je edinstvena in so zato zahteve o na?inu poroda svojevrstne.

"Zadovoljstvo in izpolnitev pri porodu nista odvisna od odsotnosti medicinske intervencije. Odvisna sta od tega, do katere stopnje so prisotne druge osnovne, a neotipljive sestavine - ?loveke vrednote." (Penny Simkin, PT, CD, DONA)

Last Updated ( Monday, 12 December 2011 11:38 )