GIBANJE MED PORODOM

(povzeto: Prakse oskrbe, ki spodbujajo normalen porod - Intitut za porod Lamaze)

Gibanje med porodom je pomembno, saj olaja porod. Za pomo? pri spu?anju otroka v porodni kanal, pri raziritvi ter preoblikovanju medenice je koristno izrabiti gravitacijo. Gibanje omogo?i, da se porajajo?a enska aktivno odziva na bole?ino in na ta na?in pomaga pospeiti porod. V kolikor enska poslua svoje telo in jo ne usmerjamo od zunaj, se premika med stanjem, ?epenjem, sedenjem in kle?anjem

Zakaj gibanje pomaga?

Maternica se odziva na gibanje tako, da se bolj u?inkovito kr?i. Poloaji, ki jih enska izbere zaradi udobja, pogosto pomagajo otroku, da laje napreduje skozi porodni kanal. Raziskave so pokazale, da gibanje lahko spodbudi otroka, da se v porodnem kanalu zavrti in potuje skozi medenico tako, kot je potrebno za napredovanje poroda. To je lahko e posebej koristno, ko otrok vztopi v medenico v posteriornem poloaju (kadar je stran otrokove glave obrnjena proti materinemu hrbtu), namesto v ugodnem anteriornem poloaju (kadar je zadnja stran otrokove glave obrnjena proti materinemu trebuhu). Ko se porod upo?asni, sprememba poloaja pogosto pomaga, da se ponovno ujame ritem porajanja.

Svoboda gibanja je glavna sestavina nadzora nad bole?ino. Ne obstaja en sam najugodneji poloaj, zato je svoboda izbire in odzivanja na sebi lasten na?in bistvena. Najvaneje je to, kako se nose?nica po?uti glede svobode, da izbere kdaj, kako in koliko se bo premikala, sedela, stala, zibala na rokah in kolenih ali zavzela katerikoli drug poloaj.

Na gibalno-plesnih sre?anjih za nose?nice:

  • spoznavamo svobodno gibanje, ki se rojeva z vsako ensko edinstveno,
  • i?emo lasten na?in odzivanja, tako fizi?no (s telesom) kot psihi?no (s ?ustvi),
  • se u?imo odrati svoj lasten na?in izraanja telesa,
  • se odpiramo epetu telesa, epetu misli, epetu potreb in "epetu otro?ka"...

Porodnica v porodninici, ki v procesu poroda plee.

Porodnica doma, ki v procesu poroda poje.

 

 

Last Updated ( Wednesday, 18 January 2012 14:48 )