PREDSTAVITEV POSLANSTVA

Namen mojega delovanja je, da vam s storitvami v individualnih sre?anjih ali v skupinskih sre?anjih oz. delavnicah, pomagam pri kreiranju monih, dosegljivih korakov, odlo?itev iz osebnih stisk in ponujam u?enje razlikovanja, prepu?anja, ozave?anja in prepoznavanja lepote v sebi in na sebi ter iveti s spremembami, ki nam jih narekuje intuicija in ivljenje.

Ljudem nudimmonost telesne sprostitve, prostor za psihoterapevtski proces, skupinsko druenje, gibanje in ples ter informiranje o psihofizi?nih pripravah na porod.

Poslanstvo je nudenje pomo?i, podpore, usmeritve ?loveku pri vzpostavljanju zdravja, ravnoteja na tirih ravneh:
- na fizi?ni ravni (telo),

- na psihi?ni in kognitivni ravni (?ustva, razum),

- na socialni ravni (odnosi, druenje)

- na duhovni ravni.

ivljenje je ?as med spo?etjem in smrtjo, je proces odra?anja, staranja, proces bivanja na zemlji, raziskovanja, spoznavanja, delovanja in u?enja. Je ?as sre?e in razo?aranj, nasmeha in solz. Je gora na katero plezamo, da bi osvojili eleni vrh in ob tem prehodimo doline, ravnine in vzpetine. Je trajna, velika, neizogibna ola. Znotraj vsakega uspeha, vsakega poloma nezadrno polzi globok tok u?enja: u?enja o ivljenju, o svetu in o sebi. Je dvigovanje in spu?anje. ivljenje je valovanje v gibanju... Vabljeni...

Last Updated ( Wednesday, 18 April 2012 12:55 )