AKTUALNO

PSIHODINAMSKA IZKUSTVENA SKUPINA v Griah blizu Celja

 • V prostorih Hie Acman v Griah, Grie 25
 • Psihoterapevtska skupina omogo?a prepoznavanje lastnih strategij vstopanja v odnose in vzdrevanja le teh, izraanje sebe in svojih potreb v skupini ter prepoznavanje in spotovanje potreb drugih. Skupina omogo?a raznolike stike z drugimi, ki so pogoj za krepitev stika s samim sabo, ozave?anje in izraanje svojih ob?utkov in ?ustev ter u?enje novih in kvalitetnejih na?inov povezovanja z drugimi, ob enem pa vam daje prilonost u?enja in izkunje, kako znotraj skupine poskrbeti zase in spotovati meje drugih.

 • Skupina se po nekaj za?etnih sre?anjih zapre in ?lani ostanejo skupaj v procesu, ki traja priblino dve leti. Sre?anja oz. delavnice potekajo en vikend vsak drugi mesec, ena do dve petdnevni delavnici na leto in 8 popoldanskih delavnic po 4h na leto. Popoldanske in vikend delavnice bodo v Griah pri alcu, petdnevne delavnice pa v Marezigah pri Kopru.

 • Psihoterapevtsko skupino vodiva dve psihoterapevtki; Darja Trivan in Ljudmila Srebot Brezigar.
 • Za prijave in informacije pokli?ite na tel: 041 388 682 ali piite na e-mail: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
 • Vabljeni!

SVETOVNI TEDEN DOUL (porodna spremljevalka)

 • Poteka od 21. marca - 28. marca po celi Sloveniji (Ljubljana, Dobrna, Maribor, Kranj, Novo mesto, Nova Gorica, Izola) in v svetu.
 • Dogodki ob Svetovnem tednu doul so objavljeni na http://www.doula-si.info/
 • Osrednji dogodek ob Svetovnem tednu doul se bo odvijal 24. marca ob 17h v Ljubljani Znanstvenraziskovalni center SAZU, Novi trg 2.
 • Ve? informacija na http://www.doula-si.info/

 

POLETNA DELAVNICA V "VILI MUZIKI" V SAVUDRIJI

Ustvarjalni dopoldanski proces seminarja je zasnovan tako, da udeleenci preko svojega izkustva spoznajo, se nau?ijo in za?utijo svoje potenciale, slednje pa se nau?ijo uporabiti tudi na svojem profesionalnem podro?ju. Razli?ne umetnostne medije psihodrama, risba, kola, lutka, pisanje, risanje, gibanje, ples uporabljamo za izraanje in zdravljenje naih notranjih procesov, prav tako pa so izjemno mo?no sredstvo za vse, strokovne delavce s podro?ja vzgoje, zdravstva, socialnega dela, ali za vsakogar, ki ostaja zvest svoji intuiciji.

 • Na poletni delavnici bomo s prepletanjem gibalno-plesnih elementov in uporabo kreativnih medijev u?inkovitost in pomen uporabe kreativnih medijev v praksi z ljudmi. Dovolite jih spoznati!
 • POTEK:

9.30 10.30 JUTRANJI DOTIK TELESA v govorici gibanja (ogrevanje telesa, raztezne vaje, stik s telesom, gibanje, jogiski elementi, vaje v paru)

10.30 - 13.30 DOPOLDANSKI DEL "PREBUJANJE NOTRANJIH MO?I SKOZI USTVARJALNOST" z vmesnim odmorom,

13.30 14.30 KOSILO

14.30 18.30 PROSTO (oddih na morju)

18.30 19.30 VE?ERJA

19.30 - 20.30 MONOST INDIVIDALNEGA DELA NA SEBI, MONOST BIODINAMSKE MASAE ALI VE?ERNO SRE?ANJE SKUPINE

 • Delavnico vodiva dve psihoterapevtki; Damijana Voglar in Ljudmila Srebot Brezigar.
 • CENA delavnice:

  + dopoldanski del pet dni = 100 (od tega ARA - REZERVACIJA PROSTEGA MESTA DO 10. JULIJA = 40 )

  + bivanje v Vili Muziki; posamezen obrok 6 eurov/18 eurov PP
  nastanitev v apartmajih 30 po osebi
  skupna spalnica 15

  ROK za prijavo: 10. julij 2012

 • tevilo mest je omejeno na 15 udeleencev. Minimalno t.udeleencev za izvedbo delavnice je 8.
 • Prijavo poljite na e-mail: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it ali pokli?ite na gsm:041 388 682
 • "Ko oddih odpre srce in nas povee z Duo!" Vabljeni na po?itnice s seboj!

PSIHO-FIZI?NE PRIPRAVE NA POROD IN PO-PORODNO OBDOBJE V LJUBLJANI IN V DOBRNI

 • Za vse zdrave nose?nice (od 4 meseca nose?nosti dalje), organiziramo strokovno vodene psiho-fizi?ne priprave na porod.
Namen sre?anj je zagotoviti nose?nicam prostor in podporo pri pripravi telesa in uma na porod, z namenskimi vajami, gibanjem, rahlim plesom in izmenjavo izkuenj. Namenjena so nose?nicam, ki ho?ejo razgibati in sprostiti telo, osvojiti pravilno dro, ozavestiti svoj ivljenjski ritem, osvojiti mone poloaje porajanja, se posvetiti sebi in otroku. Omogo?a pridobivanje informacij (starodavne zamol?ane modrosti rojstva povezane z dananjimi raziskavami na podro?ju ob-porodne skrbi), ki pomagajo nose?nici slediti svojim porodnim eljam, krepiti samozavest in stik z otro?kom, soo?ati se s strahom pred porodom in povezati se s telesom.
 • LJUBLJANA: V prostorih "pela dance"; Dunajska 190, Ljubljana vsak petek od 18.30-20.00
 • DOBRNA: V prostorih "Terme Dobrna"; Hotel Vita; Dobrna; vsako 2 in 4 sredo od 17.00-18.30
 • Vodi: Ljudmila Srebot Brezigar (doula-porodna spremljevalka)
 • Sporo?ite vae podatke (ime, priimek, tel., e-mail) na tel: 041 388 682 ali piete na e-mail: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

  Vabljene na sre?anja v kateremkoli razploenju

 • Ve? o psiho-fizi?nih pripravah na porod za nose?nice.

 

SRE?ANJA ZA NOSE?NICE IN NJIHOVE PARTNERJE V TERMAH DOBRNA

 • Pogovarjamo se o nose?nosti, porodu, dojenju in ?asu po porodu. Vsako sre?anje je tematsko osnovano. Sre?anju je namenjenih 90 minut, od tega 20 minut predavanja o porodu, dojenju, psiholokih pripravah, sledi pogovor, osebna izkunja mamice in odgovori na vpraanja. Sre?anje vodimo: Marija Ocvirk, dr. med. IBCLC, specialistka ginekologije in porodnitva, Cvetka Skale, diplomirana med. sestra na otrokem neonatalnem oddelku, IBCLC, mednarodna svetovalka za dojenje, Brigita Ogorevc, babica v porodni sobi, Ljudmila Srebot Brezigar, psihoterapevtka, doula-porodna spremljevalka
 • Brezpla?no.
 • Vsako TRETJO SREDO v mesecu ob 17h uri v Termah Dobrna
 • Informacije in prijave:

  T: 03 78 08 144
  E: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA IN BIODINAMSKA MASAA

 • Za naro?anje na prvi posvet in za informacije sem vam na voljo na telefonu: 041 388 682 ali na e-mailu This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
 • V LJUBLJANI: PROSTORI - Podjetje fmr plus d.o.o., Dunajska 186.
 • PRI CELJU: V Centru ?ez mavrico, Velika Pireica 1 , Velika Pireica blizu alca

OBRAZEC ZA PRIJAVO


Prosim izpolnite spodnji obrazec za prijavo.


Last Updated ( Tuesday, 17 April 2012 09:30 )