POTEK GIBALNO-PLESNIH SRE?ANJ

Gibalno-plesna sre?anja potekajo od za?etka septembra do konca junija v Ljubljani oz. v Celju.

V za?etku olskega leta se oblikuje skupina od minim. 8 - max. 15 oseb. Udeleenec se na za?etku odlo?i za 4 sre?anja. Skupina se oblikuje in deluje tri mesece odprta za sprejemanje udeleencev. Ob naslednjem tromese?ju se predvidoma skupina zapre, kar pomeni, da ne sprejemamo nadaljnjih novih udeleencev do ponovnega olskega leta.
  • Za?etek gibalno-plesnega sre?anja je namenjen prihajanju v prostor, zavedanju dihanja in ogrevanju telesa (vsebuje sprehod po delih telesa ob izbrani glasbi, ogrevanje s hojo na razli?ne plesne ritme, povdarek je na dri in dihanju).
  • Sledi vodenje skozi tematsko zasnovano plesno gibanje, ustvarjanje in samoopazovanje (vaje za krepitev pravilne dre, koordinacija gibov, vaje v parih in malih skupinah, neverbalna in verbalna komunikacija, vaje iz gibalno-plesne terapije ter kratek skupinski prosti ples).
  • Zaklju?imo z umirjanjem telesne aktivnosti ob umirjeni izbrani glasbi, nato sledi pogovor celotne skupine, ki je namenjen delitvi izkuenj, vtisov in spoznanj gibalno-plesnega sre?anja.
Last Updated ( Thursday, 09 September 2010 10:08 )