OPIS GIBALNO-PLESNE TERAPIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibanje in ples s terapevtskimi u?inki so 1x tedenska gibalno-plesna sre?anja po 90 min, kjer se kot terapevtski pripomo?ek uporablja gibanje in ples v obliki gibalno-plesne terapije.

Gibalno-plesna terapija je psihoterapevtska metoda uporabe gibanja in plesa. Izbolja ?ustveno, socialno, fizi?no in kognitivno stanje udeleenca. Je oblika umetnostne terapije. Pomaga pri gradnji samopodobe, premagovanju psiholokih in psihosomatskih teav, laja kroni?na obolenja in nenazadnje prispeva k bolji kvaliteti ivljenja. Integrativna gibalno-plesna terapija zaradi njenih specialnih metod in tehnik mnogim omogo?i bolje dojemanje lastnega telesa in spodbujanje zmonosti izraanja ?ustev.

Voditeljica sledi napredovanju udeleencev in glede na to tematsko zasnuje terapevtsko sre?anje. S pomo?jo strokovnega vodenja, izbrane plesne glasbe, skupinskih pogovorov, dela v parih in malih skupinah, se tako podate na pot raziskovanja svojih impulzov telesa, iskanju vaega notranjega ivljenjskega ritma, vaih gibalnih zmonosti, komunikacije in spontanega gibanja.

Od takoimenovane telesne vadbe se sre?anja razlikujejo v tem, da omogo?ajo udeleencu poleg fizi?nega razgibavanja e terapevtski proces.

Znanje plesnih korakov ni potrebno!

Voditeljica gibalno-plesnih programov v skupinah po potrebi sodeluje z doktorjem medicine (fiziatrom).

NAMEN GIBALNO-PLESNE TERAPIJE

Gibalno-plesna sre?anja so namenjena ljudem (starejim in mladim), ki ho?ejo razgibati telo, razigrati duo in se posvetiti sebi. Namenjena so ljudem, ki elijo razviti teko?e, spontano in spro?eno gibanje, okrepiti pravilno dro, za?utiti lastni ivljenjski ritem, izboljati lastnost fleksibilnosti in konstruktivne komunikacije na neverbalen in verbalen na?in ter zaiveti svojo edinstvenost in izvirnost.

Primerna so za ljudi, ki so psiholoko in socialno relativno dobro integrirani, vendar se simptomatika pojavlja kot rahla potrtost, nerazpoloenost, togost, zavrtost, teja gibljivost ali nespe?nost. Primerna je za ljudi, ki imajo radi druenje, glasbo, ples in ritem.

Last Updated ( Friday, 01 October 2010 22:57 )