ZAGOTOVILO KAKOVOSTI GIBALNO-PLESNE TERAPIJE

Umetnostni (gibalno-plesni) terapevti in terapevtke morajo najprej zaklju?iti ustrezno izobraevanje. V Sloveniji poteka tudij umetnostne terapije na Pedagoki fakulteti. V Nem?iji, kjer je gibalno-plesna terapija zelo dobro razvita, poteka tudij v okviru nemkega zdruenja za gibalno plesno terapijo DGT (Deutsche Gesellschaft fur Tanztherapie e.v.)

Umetnostni terapevti so dolni upotevati na?ela etike. Pomembno je, da imajo urejeno dokumentacijo o zaklju?enem izobraevanju katerekoli oblike umetnostne terapije (gibalno-plesna, dramska, likovna, glasbena), da se kontinuirano udeleujejo supervizijskih sre?anj s supervizorjem ter da se redno izpoplnjujejo na nadaljnih strokovnih in prakti?nih izpopolnjevanjih.

U?inek gibalno-plesne terapije je bil raziskan v Nem?iji na podro?ju fibromialgije, zlorabe alkohola in drog, motenj v prehranjevanju, obravnavanja depresij in rakavih obolenj. Znanstvene tudije so pokazale njeno u?inkovitost tudi pri pacientih s psiholokimi problemi. Rezultati neke nove tudije z onkolokimi bolniki prikazujejo izboljave na podro?ju kvalitete ivljenja, pri premagovanju strahov, depresij in samospotovanja. Gibalno-plesna terapija lahko pozitivno pripomore v procesu obravnavanja bolezni ali tudi navadno pri izboljanju kakovosti ivljenja (izboljanje stika s telesom, sprostitev, odprtost v medosebnih odnosih, razumevanje in spoznavanje svojega delovanja v ivljenju, izboljanje imunskega sistema z redno psiho-fizi?no aktivnostjo...).


Last Updated ( Wednesday, 08 September 2010 23:34 )