OPIS GPP - PSIHODINAMSKE PSIHOTERAPIJE

Globinskopsiholoka psihoterapija (GPP), takoimenovana psihodinamska psihoterapija, je mednarodno uveljavljen pristop, dobro razvit predvsem v Nem?iji (Tiefenpsychologische Psychotherapie). Drugod je poznan kot psihodinamski pristop (Psyhodinamic psychotherapy). V Sloveniji smo leta 1997 ustanovili drutvo SDGP, ki zdruuje psihoterapevte globinskopsiholoke psihoterapije. Ve? o GPP - psihodinamskem pristopu in psihoterapevtih GPP.

Klientom pomagamo skozi teave, ki izvirajo iz nevrotskih konfliktov in zgodnjih razvojnih primankljajev. Specifika psihodinamskega GPP pristopa je v tem, da pri obravnavi upoteva prenatalne teme in (v dogovoru s klientom) tudi psihoterapevtsko delo s telesom (uporaba biodinamske masae). Psihoterapevtski proces v psihodinamski GPP psihoterapiji omogo?a klientu izkustveno u?enje na telesni, psiholoki, socialni in duhovni ravni. Namenjena je spoznavanju sebe in svojih odnosov.

Psihodinamska - globinskopsiholoka psihoterapija izbolja sposobnost varne (medosebne) navezanosti, ki je vir duevnega, socialnega in telesnega zdravja in sre?e.

Last Updated ( Sunday, 12 December 2010 23:15 )