Individualna psihoterapija

Individualno psihoterapijo izvajam po psihodinamskem pristopu (PDP) v Žalcu in v Ljubljani.

Psihodinamska psihoterapija (PDP) temelji na osnovah psihoanalitičnih psihoterapij. Njen učinkovit poudarek je na delu s telesnim spominom, telesom, v kolikor se skozi psihoterapevtski proces pokaže potreba za tovrstni pristop.  Psihodinamski pristop v psihoterapevtski proces ustvarjalno vključuje in povezuje um, telo in čustva. Preko pogovora vam pomagam k ponovnemu čutenju telesa, h razumevanju misli in vedenja.

Cilj individualnih psihoterapevtskih srečanj je razumevanje vaših odnosnih vzorcev, vedenja in ponovno obujanje spečih naravnih mehanizmov zdravja, dobrega počutja, užitka in ponovne povezanosti s seboj. Nezavedno postaja zavedno. Tako lahko postajate vedno bližje svoji osebni resnici in svoji otroški radosti.

Pri delu uporabljam, poleg pogovora z besedami, povezovanja občutkov in impulzov, ki nastajajo skozi naše skupno delo, občasno tudi gibanje (gibalno-plesno terapijo) in po potrebi biodinamsko masažo.

Čemu v psihodinamski psihoterapiji uporabljamo telo?

Ken Dychtwald (1977) pravi, da telo poleg kognitivne in emocionalne zavesti poseduje tudi svoj lastni potencial, ki se ga zavemo šele s čutenjem telesa. Poimenuje ga telesni potencial. Gre za subjektivni proces, ki ga doživlja le oseba sama in je zato znanstveno nedokazljiv. Ta telesna zavest je zelo pomemben sestavni del razumevanja in zdravljenja osebnosti v PDP. Po tem se PDP ključno razlikuje od klasične psihoanalize, ki direktni telesni stik psihoterapevta s klientom zavrača.

Občutki so procesi, ki se dogajajo v telesu in opuščajo sledi v telesu. V kolikor ne prepoznamo svojih čutenj, dogajanj v telesu, ta čustva ostanejo zatrta v telesu, v nezavednem. S procesom vključevanja telesnega dela v psihodinamski psihoterapiji tako nežno, ponovno prebujamo te pretekle izkušnje in nove izkušnje hkrati vtkemo v realnost.

 >>Partnerska psihoterapija