Okvir psihoterapevtskega dela

Psihoterapevtski proces se začne s prvim srečanjem (uvodnim razgovorom), ki je namenjen spoznavanju vaših pričakovanj, dogovarjanju o nadaljnem psihoterapevtskem delu in obraložitvi načina mojega dela. Uvodni razgovor traja 55 min. Z uvodnim razgovorom sooblikujemo dogovor in okvir nadaljnega psihoterapevtskega dela. Posamezno kontinuirano srečanje navadno traja 50 – 55 minut. V kolikor so srečanja na 14 dni, traja srečanje 90 min. Za intenzivnost in globino terapevtskih srečanj se dogovarjamo sproti, glede na potek vašega psihoterapevtskega procesa. Za uspešen psihoterapevtski proces je potrebno redno obiskovanje terapevtskih srečanj 1x ali po potrebi 2x tedensko.

Dolžina terapevtskih srečanj je odvisna od tega, kaj želite, kakšen je vaš tempo, vaš proces in tudi kaj potrebujete, da boste zadovoljno zaživeli. Potrebno je razumeti, da se ustaljeni vzorci spreminjajo in novi krepijo skladno z vašim tempom in vašo notranjo preobrazbo. Od tu dalje, ko oba začutiva, da ste zadovoljni z doseženim, se posloviva z možnostjo ponovne vrnitve, v kolikor je potrebno.

>>Individualna psihoterapija