Potek psihoterapevtskega dela

Psihoterapijo izvajam s prepletanjem pogovora in izkustvenega dela po psihodinamskem pristopu. S pogovorom ostajamo na zavestnem nivoju, kjer vas čuječe poslušam in spremljam psihoterapevtski proces. Ob pogovoru raziskujemo občutke, pretekle spomine in osebne izkušnje. Z izkustvenim delom se osredotočamo na nezavedni del notranjih vsebin.

Ob spremljanju po potrebi uporabljam posebne tehnike, vaje (vizualizacija, slikanje, delo s sanjami, telesno delo po potrebi ipd.) za pomoč pri strukturiranju misli, dogajanj in čutenj. Psihoterapevtska srečanja potekajo 1x do 2x tedensko ob istem času in kraju 50-55 min.

Vsak klient je edinstven, zato je vsako srečanje znova edinstveno, neponovljivo. Je darilo z novimi izkušnjami, ki so pot do dobrega odnosa s seboj in drugimi. Dovolite si ga vzeti!

>>Okvir psihoterapevtskega dela