Skupinska psihoterapija

Psihoterapevtska izkustvena skupina vam omogoča prepoznavanje lastnih strategij vstopanja v odnose in vzdrževanja le teh, izražanje sebe in svojih potreb v skupini ter prepoznavanje in spoštovanje potreb drugih. Skupina omogoča raznolike stike z drugimi, doživetje medsebojnih odzivov in razvijanje občutka varnosti, ki so pogoj za krepitev stika s samim sabo. Ponuja priložnost za ozaveščanje svojih vzorcev mišljenja, izražanje občutkov. Ob enem vam daje priložnost za izkušnjo povezanosti, pripadnosti, zaupanja ter učenja, kako znotraj skupine poskrbeti zase in spoštovati meje drugih.

Za razliko od individualne psihoterapije je skupinska psihoterapija strukturirana, časovno omejena in tudi bolj intenzivna. Le ta lahko šteje od 8 do 25 članov in se lahko oblikuje tudi do 6 mesecev. Ko se v skupini vzpostavi notranja dinamika, se le ta zapre in se vanjo ni več mogoče vključiti. Tu posameznik izrazi svoj prvotni družinski sistem, psihični sistem funkcioniranja. Posameznik predeluje svoje vzorce delovanja v skladu s stopnjo ozaveščenosti skupinskih članov, kar pomeni, da je lahko osebnostna rast in razreševanje notranjega dogajanja v različnih skupinah različna. Skupina traja okvirno 3 leta oz. do 400 psihoterapevtskih ur. Vodi jo eden ali dva psihoterapevta (terapevt in ko-terapevt), zraven pa lahko sodelujejo tudi asistenti, ki se izobražujejo za psihoterapevte.

>>Etični kodeks